DE TRAININGEN

Doel:
Het gedegen voorbereiden van gebruikers van scootmobielen, elektrische rolstoelen en duwrolstoelen op het gebruik
van hun voertuig en op verkeersdeelname, door middel van begeleiding, instructie en het oefenen 
van praktische vaardigheden zodat zij optimaal profijt kunnen hebben van hun vervoermiddel.

Doelgroep:
Gebruikers van scootmobielen, elektrische rolstoelen of andere aangepaste voertuigen
Personen die binnenkort een dergelijk voertuig willen gaan gebruiken.
Begeleiders van personen die een dergelijk voertuig (willen gaan) gebruiken.


Inhoud:
- intakegesprek met de cursist om een op de persoonlijke situatie toegesneden trainingprogramma 
te kunnen aanbieden.
- uitleg over de bediening van het voertuig.
- oefening van algemene praktische vaardigheden binnen en buitenshuis.
- oefening van op de situatie van de cursist toegespitste vaardigheden op een oefenparcours.
- onder toezicht toepassen van praktische vaardigheden op de openbare weg.
- informatieoverdracht met betrekking tot speciale verkeersregels voor gebruikers van een 
aangepast voertuig.
- instructie met betrekking tot het gebruiken maken van taxi en openbaar vervoer.
- pechinstructie.
- evaluatie.